Thứ Năm, 4 tháng 6, 2015

Thêm 1 DCSX ngói xi măng màu lên tàu về Việt Nam

MỘT VÀI HÌNH ẢNH ĐÓNG HÒNG CHO DCSX NGÓI MÀU CHUẨN BỊ VỀ NƯỚC TRONG THÁNG 6 NÀYKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét