Thứ Hai, 22 tháng 12, 2014

MỘT VÀI HÌNH ẢNH VỂ DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT CHUẨN BỊ ĐƯỢC LẮP ĐẶT


MỘT VÀI HÌNH ẢNH ĐÓNG CÔNG CỦA DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT NGÓI XI MĂNG MÀU CÔNG SUẤT 700.000 - 1.200.000.000 VIÊN